Pomembno

Rezultati ankete o vitaminu D

Blog kotiček - zanimive novice in novosti iz sveta zdravja, zdrave prehrane in dobrega počutja.

Ob pisanju knjige se mi je porodila ideja, da bi opravil anketo na večjem vzorcu in preveril, kakšne izkušnje imajo naši državljani z vitaminom D.

Za izpolnitev ankete sem poslal prošnjo na več kot 35.000 elektronskih naslovov prejemnikov mojih pisem, ki jim vsaj enkrat mesečno pošljem kakšen zanimiv članek s področja zdravja. Prošnjo sem objavil tudi na družbenih omrežjih, v skupinah na temo zdravja, ki skupaj štejejo več kot 57.000 članov. Vem, da vseh 92.000 zaprošenih ni videlo moje prošnje, da so iste osebe v različnih skupinah, vendar sem pričakoval boljši odziv. Za raziskovalca ni slabih novic; dobil sem potrditev, da aktivna skrb za zdravje ne zanima velikega števila ljudi in da pretiranega interesa (torej znanja) za vitamin D preprosto ni, domnevam zato, ker o vitaminu D premalo vedo.

Anketo je v celoti izpolnilo 2.176 oseb, kar je statistično dovolj velik vzorec, da lahko trdimo, da so rezultati verodostojni oziroma je na njihovi podlagi mogoče sklepati na stanje v celotni populaciji.

Med tistimi, ki so odgovorili na vsa vprašanja, je 85 % žensk in 15 % moških, kar kaže, da ženske veliko bolj zanima zdravje kot moške in da je od njihove poštene in celovite obveščenosti v veliki meri odvisno zdravje drugih družinskih članov. Med respondenti sta bila 2 % mlajših od 20 let in 6 % starejših od 60 let. Največ anketirancev (58 %) spada v starostno skupino od 21 do 40 let, medtem ko je v skupini od 41 do 60 let 34 % respondentov.

Temeljne ugotovitve:

Skoraj 60 % odraslih nikoli, približno 20 % pa le občasno jemlje vitamin D, na podlagi česar utemeljeno sklepam, da približno 80 % odraslih vsaj tri četrtine leta trpi pomanjkanje vitamina D. Do podobnega rezultata so prišli tudi v drugih državah.

Zdravniki niso pozorni na vitamin D. Le trem odstotkom odraslih so priporočali jemanje vitamina D in zgolj en odstotek jih je bil njihovih priporočil deležen več kot enkrat, čeprav bi to morali storiti pri večini anketiranih. 

Nosečnice praviloma ne skrbijo za zadosten vnos vitamina D. Kar 82 % jih v času nosečnosti ni jemalo vitamina D, podoben odstotek velja za obdobje po porodu, s čimer so škodile ne samo svojemu zdravju, temveč tudi zdravju otroka.

Starši premalo skrbijo za zadosten vnos vitamina D pri otrocih. Kar tretjina jih novorojenčkom ni dajala vitamina D, čeprav so jih zdravniki seznanili s koristnostjo njegovega jemanja. Tudi v kasnejšem obdobju otroci niso deležni zadostne oskrbe z vitaminom D.

Blog kotiček - zanimive novice in novosti iz sveta zdravja, zdrave prehrane in dobrega počutja.

Znanje o vlogi in pomenu vitamina D je pri zdravnikih in laičnih odraslih zelo slabo, skoraj nikakršno.

Brezplačna e-knjiga: Vitamin D, zdravilo za covid-19? Ivan Soče. Druga izdaja, dodatek h knjigi: Moč vitamina D.
BREZPLAČNA E-KNJIGA
DODATEK H KNJIGI: MOČ VITAMINA D

VITAMIN D in covid-19

"Znanje je najboljše zdravilo!", trdi Ivan Soče, avtor e-knjige, ki je vsem obiskovalcem spletnega mesta SITIS na voljo popolnoma brezplačno.
BREZPLAČNA E-KNJIGA
DODATEK H KNJIGI: MOČ VITAMINA D

VITAMIN D in covid-19

"Znanje je najboljše zdravilo!", trdi Ivan Soče, avtor e-knjige, ki je vsem obiskovalcem spletnega mesta SITIS na voljo popolnoma brezplačno.
  • Vas zanimajo izsledki najnovejših raziskav in priporočila zdravnikov?

Vas zanima, kaj zmore vitamin D proti covidu-19? Zaupajte nam vaš e-mail na katerega vam bomo poslali brezplačno e-knjigo z naslovom: Vitamin D in covid-19.

Te informacije imajo moč spremeniti vaš način skrbi za svoje zdravje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.