Bioritem

Če želite preveriti, kakšen je danes vaš bioritem, vnesite svoj rojstni datum in kliknite na gumb Izračunaj.

O bioritmu

Že v stari Grčiji so vedeli, da človekovo počutje, ustvarjalnost, moč in tudi niha v enakih ciklusih. To ciklično (ritmično) ponavljanje različnih stanj telesa in duha so imenovali bioritem. Od takrat pa do danes zasledujemo tri osnovna stanja, ki jih izražamo s tremi bioritmi: fizični, čustveni in intelektualni bioritem.
Fizični bioritem prikazuje spreminjanje fizične moči, energije, vitalnosti, odpornosti.

Čustveni (emocionalni) bioritem prikazuje spreminjanje razpoloženja, intenzivnosti čutenja (veselja, optimizma), intuicije, ustvarjalnosti, družabnosti.

Intelektualni bioritem prikazuje spreminjanje intelektualnih sposobnosti: učenje, presoja, logika, spomin, koncentracija.

Ob rojstvu so vse krivulje na izhodiščni (nulti točki). Vzponi in padci se ciklično ponavljajo, in sicer: fizični bioritem vsakih 23 dni, čustveni bioritem vsakih 28 dni in intelektualni vsakih 33 dni.

Ko je krivulja v zgornji polovici (ima pozitivno vrednost) lahko v tem obdobju pričakujemo boljše stanje (dvig energije, dobrega razpoloženja, sposobnosti) in obratno: ko je krivulja pod osnovno črto, govorimo o negativni fazi (poslabšanje).

Trdijo, da je dan, ko krivulja ima vrednost nula (je na izhodiščni črti) kritičen dan, da smo takrat dosti bolj občutljivi, da so naše zmožnosti manjše.